Noen spørsmål?

Ja, hvorfor trenger virksomheter en strategi for sosiale medier? Er det ikke bare å legge ut tweets, sånn som en privat bruker gjør da? Det kan da ikke være nødvendig å skape så mye styr og ekstraarbeid om det å legge ut en statusoppdatering på Facebook? Hvorfor kan vi ikke bare legge ut tilfeldige bilder de ansatte tok på julebordet sist helg på Instagram?

Jobbsøking

For å svare på disse spørsmålene, må vi, som brukere av sosiale medier, tenke på konsekvensene ved å bruke de. Du har sikkert hørt historier om folk som har mistet jobbene sine, fordi de har delt bilder på Facebook som sjefen mente var upassende (http://www.tv2.no/underholdning/dette-facebookbildet-kostet-laraine-jobben-4153293.html). Eller du har sikkert hørt at bedrifter og privatpersoner, bruker sosiale medier når de skal finne ut mer om jobbsøkeren, eller når jobbsøkeren skal finne ut mer om bedriften (http://vekstlandet.no/er-finn-no-eller-sosiale-medier-best-pa-a-finne-aktuelle-jobbsokere/). Til og med andre brukere av sosiale medier kan finne på å legge ut en utlyst stilling via for eksempel Twitter, rett og slett fordi det er så enkelt å gjøre det, og fordi det igjen potensielt kan gi merverdi til sine egne følgere i samme slengen.
jobbsøk

 

 

 

 

Viralitet

Så det er ikke så rett frem som man skulle tro. Man må passe på hva som deles på sosiale medier. Man må med andre ord, i alle fall hvis man er en bedrift, legge en strategi for hva som er akseptabelt å dele og informere om på sosiale medier. Det er viktig å huske på at det som deles, potensielt kan bli sett av mange tusen mennesker, hvis sosiale mediers iboende viralitet slår til. Og akkurat dette med at ting som legges ut blir spredd så mange kan se det, er jo ofte noe en bedrift ønsker; desto flere som ser budskapet, desto mer trafikk blir det, og det kan jo igjen føre til økt omsetning hvis det som blir spredd er av positiv natur for bedriften. Hvis det som blir spredd, er av negative grunner, kan det i motsatt fall skade bedriften, og minske omsetningen. Ta for eksempel RedBulls fantastiske markedsføringsstunt, med å sende en mann (Felix Baumgartner) opp i en heliumballong som han etter hvert skulle hoppe ut fra når han var nådd grensen til verdenrommet, for så å sette verdensrekord i bl.a. å bryte lydmuren som menneske i fritt fall (http://www.redbullstratos.com/). Her brukte de sosiale medier, og spesielt Twitter til å spille på denne iboende viraliteten. Dette ble selvsagt lagt merke til, og flere millioner fulgte stuntet live (nasjonalt og internasjonalt), og fikk samtidig et positivt inntrykk av RedBull.

redbull

 

 

 

 

 

Omdømme

Så som du kanskje begynner å skjønne, så trenger en bedrift så absolutt en strategi for sosiale medier. Tenk hvis Per fra julebordet forrige helg, hadde hatt fri tilgang til Instagramkontoen til bedriften, og hadde lagt ut sjenerende bilder (fordi han hadde fått for mye å drikke). I et slikt scenario ville det nok ha skadet bedriftens omdømme, og man måtte i ettertid gått ut og beklaget, og Per hadde fått sparken. Både Per og bedriften kan takke seg selv, men det hele hadde kanskje vært unngått, hvis man i stedet for hadde utnevnt en eller flere personer med erfaring innenfor sosiale medier, som kunne tatt seg av oppdateringene på en profesjonell måte.

Åpenhet

I dag har vi kommet dithen at folk velger å følge bedrifter, som fremstår som åpne, men samtidig profesjonelle, selv om de ikke nødvendigvis hadde interesse av bedriften til å begynne med. Når man hører om en bedrift i media, som har utmerket seg på bruken av sosiale medier, får de gjerne mange nye følgere som følge av positiv omtale. Twitter-brukeren og bloggeren @hpnhansen har til og med laget en egen kåring om hvem han mener er best på bruken av sosiale medier.
beste selskaper

 

 

 

 

Kommer man på denne listen, vet man at man har gjort noe bra (ettersom han er ekspert på sosiale medier), og dermed potensielt kan få nye følgere.

Sosiale medier og ledelse

Enkelte brukere på Twitter spør seg også om sosiale medier og ledelse henger sammen, om åpen dialog med ansatte fra generasjon Y (gjennom sosiale medier feks) er noe man bør tenke over, for å kunne lede mennesker som er oppvokst med å bruke sosiale medier.
sosiale medier ledelse

 

 

 

 

Man må også her ha en klar plan og strategi for hvordan man skal kunne kommunisere med ansatte som vet mer om hvordan man skal te seg på sosiale medier, enn hva en «utdatert» ledelse nødvendigvis gjør. Man må ha en strategi for hvordan man skal henge med i tiden, og samtidig bruke lærdommen til virksomhetens beste, både innad og utad. For det kommer ikke til å bli en avtagende trend, det å bruke sosiale medier, med det første. Se bare hva denne Twitter-brukeren skriver:
unger

 

 

 

 

Til slutt

For å svare kort på et omfattende spørsmål, så kan man si at virksomheter trenger en strategi for sosiale medier, fordi så mye kan gå galt hvis de ikke har det. Det er mye mer å vinne på å ha en strategi, enn og ikke ha det. For å gi et eksempel på hva en slik strategi kan se ut, har jeg laget en presentasjon for en fiktiv bedrift, som du kan se under:

Etter å ha lest dette innlegget, hva sitter du igjen med? Lærte du noe, eller var dette «old news». Noe å tilføye? Legg igjen en kommentar i kommentarfeltet under.

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!

About Erik Einarsen Sellæg

Erik Einarsen Sellæg is a musician, singer, photographer and a flyfisher with interest in technology, webdesign and programming, currently studying Information Technology. Owner of erikeise.com.

 

4 Responses to Hvorfor trenger virksomheter en strategi for sosiale medier?

  1. sølvi says:

    Bra oppgave :) Liker måten du vinkler fra privat til bedriftsbruker. Dette gir grunnlag for argumentasjonen for å utvikle en strategi og binder sammen strategi, åpenhet og omdømme.

  2. Emma says:

    Hei! Dette er oversiktlig og god lesning, veldig fint blogginnlegg. Liker at strategien du laget er for Vømmøl IL! Hilsen itfrue.blogg.no.

Leave a Reply